Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: INSTAV stavební práce s.r.o.
IČO: 27263568
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 6
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 6
Konečná cena zakázky: 8 893 091,87 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 10 760 641,16 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 11.03.2024