Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Oprava fasády bytového domu, Janov čp. 114, Nový Bor
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Z technických důvodů se prohlídka místa plnění uskuteční 22.3.2024 od 10:00. Místo zůstává stejné. Předmětem plnění je provedení stavebních prací spočívajících zejména v provedení zateplení obvodových konstrukcí tepelným izolantem, výměnu vstupních dveří, provedení okapových chodníků a drenáží a další související práce spojené se zateplením fasády.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Purkyňova 227
473 01 Nový Bor
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 28.03.2024 10:00
Datum zahájení: 07.03.2024 14:40
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: