Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Multifunkční centrum při ZŠ Gen. Svobody, Nový Bor – Arnultovice
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy části objektu ZŠ Arnultovice v Novém Boru a také změna v užívání části objektu. Objekt se nachází v oploceném areálu spolu se školní družinou a jídelnou a původně byl projektovaný pro ZŠ. V minulých letech pak byla budova částečně stavebně upravována – došlo ke zřízení posilovny a jednoho oddělení mateřské školky, v současné době již prostory posilovny využívány nejsou. Účelem této zakázky je tedy nové využití ploch bývalé posilovny pro potřeby ZŠ Arnultovice, Dětské skupiny Koblížek a Mateřského centra Koblížek.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.novy-bor.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 14.02.2024 10:00
Datum zahájení: 11.01.2024 15:29
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: