Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
IČO: 49356089
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 42 677 000,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 51 639 170,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 16.08.2023